Home Dealer & Service Service ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการรถยนต์ฮุนได
เพื่อเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นเกิดความสะดวกในการ นำรถเข้ามาใช้บริการกับทางศูนย์บริการฮุนได โดยเมื่อลูกค้านำรถยนต์ฮุนไดเข้ามาที่ศูนย์บริการฮุนได ลูกค้าจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยทางเจ้าหน้าที่จะรับข้อมูลการแจ้งซ่อมจากลูกค้า โดยทำการบันทึกข้อมูล ประวัติต่างๆของลูกค้าลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดการซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะส่งรถ ยนต์ให้กับช่างเทคนิคเพื่อตรวจเช็คระบบต่างๆและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ตามที่ ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

ห้องรับรองลูกค้า
เมื่อลูกค้าได้ทำการแจ้งซ่อมให้กับทางเจ้าหน้ารับรถเรียบร้อยแล้ว ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะอยู่รอรับรถ ทางบริษัทได้จัดเตรียมห้องรับรองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้คอยให้บริการแก่ลูกค้า อาทิ เช่น อินเตอร์เน็ต ทีวีผ่านระบบดาวเทียม แม็กกาซีน เครื่องดื่มชนิดต่างๆ

ศูนย์ฝึกอบรมและเทคนิค
ศูนย์ฝึกอบรมฮุนได


เพื่อให้การบริการรถยนต์ฮุนไดของลูกค้าเป็นไปโดยเกิดความถูกต้องและฉับไว ทางบริษัทได้เตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ช่างเทคนิค เป็นประจำทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคนิคต่างๆจากบริษัทฮุนได ประเทศเกาหลี และศูนย์ฝึกอบรมประจำภูมิภาคอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย ทำให้การฝึกอบรมให้แก่ช่างเทคนิคฮุนไดในประเทศไทย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหลักสูตรการฝึกอบรมของฮุนไดมีชื่อว่า H-STEP(Hyundai Service Technician Education Programme) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ช่างเทคนิคระดับ1 (Certified), ช่างเทคนิคระดับ2 (Expert), ช่างเทคนิคระดับ3 (Master) ทั้งยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทฮุนได ประเทศเกาหลี โดยได้จัดส่ง เครื่องยนต์ และเกียร์อัตโนมัติ ของรถยนต์ฮุนไดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อเป็นวัสดุที่ใช้ประกอบการฝึกอมรมและให้ช่างเทคนิคฮุนได้เกิดทักษะ ความชำนาญในการถอด ประกอบชิ้นส่วน และวัดค่าต่างๆได้อย่างถูกต้อง

ทีมงานช่างเทคนิค


ทางบริษัท ฮุนได เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้า ให้เป็นไปโดย เกิดความถูกต้องและแม่นยำ ทางบริษัทจึงได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมที่ บริษัทฮุนได ประเทศเกาหลีและประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง เพื่ออบรมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคด้านรถยนต์ฮุนไดรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายใน ประเทศไทย เพื่อให้มาตรฐานการให้บริการรถยนต์ฮุนไดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก


GDS (Global Diagnostic System)


เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ โดยสามารถตรวจสอบรหัสข้อบกพร่องของทุกระบบภายในรถยนต์และยังสามารถแสดง ข้อมูลต่างๆของเซนเซอร์ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของรูปแบบสัญญาณ ของเซนเซอร์ต่างๆ ทั้งแบบอนาล็อกและแบบดิจิตอล โดยใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือ wireless และภายในยังบรรจุคู่มือซ่อมและคู่มือวงจรไฟฟ้าของรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องเพื่อเปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานของรถยนต์แต่ละรุ่นได้อย่างถูกต้อง ฉับไว ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกับ บริษัทฮุนได มอเตอร์ ที่ประเทศเกาหลีได้โดยตรงเพื่อติดต่อกับวิศวกรด้านเทคนิค ช่วยให้การแก้ไขปัญหาของรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว


G-SCAN

เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีขนาดเล็ก กระทัดรัด และยังสะดวกในการใช้งานหรือเคลื่อนย้าย โดยสามารถตรวจสอบรหัสข้อบกพร่องของทุกระบบในรถยนต์และยังแสดงข้อมูลต่างๆของ เซนเซอร์เพื่อช่วยให้ช่างเทคนิคสามารถวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องของรถยนต์แต่ ละรุ่นได้อย่างถูกต้อง ฉับไว